cyber_2021_logo_wit
Hèt model voor de toekomstbestendige leefomgeving

Hoe werkt het Waardenmodel Leefomgeving?

De toepassing van het Waardenmodel is afhankelijk van de vraag. Daarbij volgen we wel een aantal stappen (zie onderstaand schema). Deze stappen vormen het plan van aanpak voor een project. Elk project is natuurlijk anders dus elk project heeft haar eigen contouren. Deze worden in samenspraak opgesteld.

We bepalen eerst de vraag. Vervolgens doen we een analyse: wat is er al bekend? Bijv. over een plek, over het beleid, etc. We bepalen de ambities en doelen aan de hand van de analyse en de thema’s uit het Waardenmodel. Deze gaan we daarna toetsen: hoe is de situatie nu? Soms doen we daarvoor een QuickScan, in andere gevallen doen we dit uitgebreider. De doelstellingen versus de huidige situatie geeft richting voor de oplossingsrichting. De uitwerking hiervan hangt wederom af van de vraag.

Het is daarnaast ook mogelijk om onderdelen uit de toolbox van het Waardenmodel te gebruiken. We gaan graag met u in gesprek over uw vraag en onze mogelijkheden!

Ambitiebepaling

De negen thema’s uit het Waardenmodel bieden een mooie basis om samen het gesprek aan te gaan over ambities en doelstellingen. We maken veel gebruik van het de MentiMeter om prioriteiten aan te geven: welke thema’s zijn op een bepaalde plek het meest belangrijk?

Beoordeling met het Waardenmodel

De waardenmeetlatten geven de mogelijkheid om een beoordeling te doen van de waarden. Hoe staat het er voor op een bepaalde plek? De waardenmeetlatten zijn in Apptimize toegevoegd. Het is dus mogelijk een opname te doen via de bekende wijze. Ervaring leert dat het meerwaarde heeft om dergelijke beoordelingen samen te doen in gemengde groepen. Zo heb je optimale uitwisseling en voer je ter plekke het gesprek over een bepaald thema. De uitkomsten komen overzichtelijk in Apptimize en bieden de basis voor de verdere aanpak.
Uitkomsten van een QuickScan op het thema ‘Veiligheid’

Strategie bepalen

Met het Waardenmodel Leefomgeving is het mogelijk een integrale strategie te bepalen. Wat moet er gebeuren om de ambities waar te maken? We kijken daarbij niet alleen naar beheer, maar juist breder. Wie en wat zijn er nodig? Hieronder is dat schematisch weergegeven.

Gratis downloaden:
Whitepaper Waardenmodel Leefomgeving