Hèt model voor de toekomstbestendige leefomgeving

De toepassing van het Waardenmodel is afhankelijk van de vraag.

Daarbij volgen we wel een aantal stappen. Zie onderstaand schema.

We bepalen eerst de vraag. Vervolgens doen we een analyse: wat is er al bekend? Bijv. over een plek, over het beleid, etc. We bepalen de ambities en doelen aan de hand van de analyse en de thema’s uit het Waardenmo-del. Deze gaan we daarna toetsen: hoe is de situatie nu? Soms doen we daarvoor een QuickScan, in andere ge-vallen doen we dit uitgebreider. De doelstellingen versus de huidige situatie geeft richting voor de oplossings-richting. De uitwerking hiervan hangt wederom af van de vraag.

Gratis downloaden:
Whitepaper Waardenmodel Leefomgeving