cyber_2021_logo_wit

Volle bak bij onze NCBOR sessie ‘Sturen op waarden’

Ons werkveld openbare ruimte is hot! Dat bewees de grote opkomst tijdens het Nationaal Congres Openbare Ruimte van CROW in Den Haag.


In de ochtend mochten Marcel Aarnink, Marcel Brinks van Gemeente Hellendoorn en Martijn Buitenhuis een workshop begeleiden over het gebruik van het Waardenmodel bij het wegenbeleidsplan in Hellendoorn. Een uitleg over de aanpak en praktische uitwerking van het sturen op de waarden in de openbare ruimte zoals veiligheid, mobiliteit, vergroening en verduurzaming. Leuke reacties van de ruim 50 deelnemers op ons verhaal en veel interesse in bijv. hoe de ambities SMART te maken, deze in concrete maatregelen uit te werken en hoe de financiële doorrekening in kosten en baten eruit ziet. Hellendoorn maakt hiermee stappen en zet vooral in op meer ruimte voor fietsers en wandelaars. En realiseert betere infrastructuur en voorzieningen op kwetsbare plekken zoals scholen en verzorgingshuizen.


Wilt u meer info en praktisch met ‘waarden sturing in de openbare ruimte’ aan de slag, download dan onze white paper op https://lnkd.in/eS3iecnr.

Deel dit bericht:

Gratis downloaden:
Whitepaper Waardenmodel Leefomgeving