Hèt model voor de toekomstbestendige leefomgeving

“Door de meting met het Waardenmodel Leefomgeving ging ik op een andere manier naar de openbare ruimte kijken” (beheerder Amstelveen)

Benieuwd wat het Waardenmodel Leefomgeving voor u kan betekenen?

Neem dan contact op met Cyber Advies via onderstaande gegevens of kom eens langs op bij ons op kantoor in Deventer of Alphen aan den Rijn! Als u direct mensen persoonlijk mensen wilt spreken over het Waardenmodel Leefomgeving, bel dan Marcel Aarnink, Anneloes Voorberg of Sjaak van der Vlies.

Marcel Aarnink

(06) 2721 93 35

Anneloes Voorberg

(06) 8201 26 62

Sjaak van der Vlies

(06) 5324 27 02

Over het Waardenmodel Leefomgeving

Het Waardenmodel Leefomgeving biedt een nieuwe manier van kijken en werken in de openbare ruimte. Het bestaat uit verschillende instrumenten om te kunnen sturen op waarden in het beheer van de leefomgeving.

Waarom een Waardenmodel Leefomgeving?

In de openbare ruimte van onze gemeenten zijn vele prachtige plekken. Maar kennen we de waarde hiervan eigenlijk wel? En hoe sturen we daarop? Onze kijk op het beheer van de openbare ruimte is de laatste jaren veranderd. Geleidelijk, maar wel ingrijpend. Voorheen was de uitdaging vooral om het schoon, heel en veilig te houden tegen zo laag mogelijke kosten. Werken met beeldkwaliteit en / of via de methode van assetmanage-ment zorgt dat we professioneel kunnen beheren. Het is nog steeds een gangbare en bruikbare werkwijze, het vormt de basis onder ons werk. Maar er is meer! Een bredere blik op de openbare ruimte wordt belangrijker. Beleving en gebruik komen centraal te staan en bepalen steeds vaker waar welke maatregelen nodig zijn. Daarnaast hebben we te maken met grote maat-schappelijke opgaven, die in bijna alle collegeprogramma’s een plek krijgen. Denk hierbij aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en duurzaamheid, maar ook aan beleving en inclusiviteit. Opgaven waar goed beheer een belang-rijke bijdrage aan kan leveren. Zo’n grote verandering vraagt om een nieuwe aanpak.

Wat is het Waardenmodel Leefomgeving?

Het ‘Waardenmodel Leefomgeving’ biedt de bouwstenen om hier concreet richting aan te geven. Het gebruik ervan geeft inzicht en oplossingsrichtingen voor zowel de inrichting, het beheer als het gebruik van de leefom-geving. Daarnaast geeft het de relatie weer tussen de fysieke, sociale en economische voorwaarden die de leefbaarheid bepalen. Ook helpt het Waardenmodel bij het maken van keuzes en succesvolle strategieën.

Aan de slag met het Waardenmodel Leefomgeving

Het Waardenmodel Leefomgeving biedt een manier van denken en werken vanuit de doelen die de gemeente nastreeft. Het maakt het mogelijk om ambities te bepalen, te meten hoe de gemeente scoort op de gekozen thema’s en aan de hand daarvan maatregelen te nemen. Dit scoren kan voor een plek/locatie (bijvoorbeeld) park of plein, maar ook een buurt of wijk en voor de hele gemeente. Het is mogelijk om de effecten van de maatregelen te monitoren, te evalueren en ambities bij te stellen. Kortom: de bekende Plan-Do-Check-Act-cyclus (PDCA-cyclus) vormt de basis. Het Waardenmodel Leefomgeving is op veel verschillende manieren toe te passen.

Gratis downloaden:
Whitepaper Waardenmodel Leefomgeving